ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020   2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe 10 lutego – 23 lutego 2020 r..

Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty

termin zostanie ustalonyZespół Placówek Oświatowych
w Kalinowicach

ul.Szkolna 1
47-100 Strzelce Opolskie

Telefon: (077) 461 75 13

sekretariat@zpokalinowice.edu.plZPO Kalinowice