ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021:   1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe: 4 - 17 stycznia 2021 r..

Wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie: 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty: 25-27 maja 2021 r.

Zespół Placówek Oświatowych
w Kalinowicach

ul.Szkolna 1
47-100 Strzelce Opolskie

Telefon: (077) 461 75 13

sekretariat@zpokalinowice.edu.plZPO Kalinowice